Vi har god kontakt med våre medlemmer, og dette har vi muligheten til å gjøre via våre lokalkontorer. Lokalkontorene har sitt eget opplegg som man kan følge, og det er alltid mulighet for å bruke lokalene for å samles. Det kan være rundt kaffe eller andre ting som medlemmene kommer sammen. Dette er noe du kan høre med ditt lokallag om, og de vil fortelle hvordan det er der.

Hovedorgansisasjon

I FNVLF har vi en hovedorgansisasjon, og vi styrer med de store tilstelningene og konferansene, mens lokallagene vil være mer på det hverdagslige nivået. Det er et lavterskeltilbud for våre veteraner, og det skal ikke være noe som legger bånd på det sosiale.
Det er viktig for veteranene å vite at det er flere der ute, og dette er det vi jobber hardt med. Derfor har vi ofte fine samlinger hvor man snakker om alt mulig. Det kan være et rom hvor man kan dele erfaring og føle seg i et selskap.

Åpent for alle som er medlemmer

Det er åpent for alle som er medlemmer av FNVLF, og det er gratis. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på hvordan vi driver FNVLF og lokallagene der ute, og at vårt tilbud er bra for de som trenger det. Det er åpent for alle, og det er viktig at man føler et samhold etter at man har vært ute i tunge situasjoner.
Vi får god støtte fra Forsvaret og forsvarsdepartementet, og det hjelper oss veldig godt i vår daglige drift, og uten dem hadde det ikke vært mulig. Kontigenten medlemmene betaler er kun som et årsabonnement på magasinene vi gir ut i løpet av året.