FNVLF er en ideell og upolitisk organisasjon som blant annet har som målsetting å samle og ta vare på alt personell som har gjort en internasjonal innsats for fred under FN, NATO og annen internasjonal kommando.

I tillegg er FNVLF et landsomfattende forbund med lokalforeninger over hele landet. FNVLF støttes av Forsvardepartementet og Forsvaret, og har et tett samarbeide med Krigshospitalkassen.

Grunnlaget for FNVLFs sitt arbeide er lagt i vedtektene.Skärmavbild 2015-03-08 kl. 18.59.54

Logo FN-Veteranenes Landsforbund – FNVLFFNVLFs høyeste organ er Landsmøtet som samles en gang i året. Landsmøtet velger Forbundsstyret. Det er Forbundsstyret, gjennom sekretariatet, som sørger for FNVLFs daglige drift. Forbundsstyret kan sette ned andre komiteer og utvalg for å løse spesielle oppgaver. Forbundsstyret består av 8 faste medlemmer.