FN-soldatens hjelpefond ble opprettet av arrangementskomiteen for NORBATTs 10-års-jubileum i mai 1988- For 2 år siden fusjonerte FN-soldatens hjelpefond med Krigshospitalkassen av 1679. Regnskapet for 2002 er datert 6. juni 2003, og ble offentliggjort i Sjekkposten nr. 5 for 2003. Nytt regnskap for 2003 forventes nå i juni 2004 og vil bli lagt ut på disse sider når de er mottatt.

Søknad om økonomisk støtte

Søknad om økonomisk støtte følger samme regler som for det opprinnelige FN-soldatens hjelpefond og er ment å skulle være hurtig hjelp til personell fra internasjonale operasjoner, enten som midlertidig bidrag til livsopphold, sosial, -medisinsk og/eller juridisk hjelp/støtte.

Søknad sendes til:

FN-Veteranenes Landsforbund
bygning 22, Oslo mil/Akershus
0015 Oslo